JOSEF GOČÁR – DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ A REALIZACE KUBISTICKÉ ARCHITEKTURY. PŘEDNÁŠKA

26. 03. 2024 v 18 h

Fasáda kubistického Domu U Černé Matky Boží

Přednáška PhDr. Lucie Vlčkové, Ph.D., ředitelky vědy a výzkumu UPM, spojená s komentovanou prohlídkou.

Komentovaná prohlídka domu U Černé Matky Boží spojená s přednáškou, která představí Gočárovy architektonické práce, jejich inspirační zdroje a charakteristické rysy kubistického tvarosloví. Architektura byla oblastí, které čeští protagonisté kubismu věnovali značnou pozornost, jelikož prakticky řešila aktuální otázky působení formotvorných sil, prostorové uspořádání, plasticitu, tektoniku a strukturu. Josef Gočár realizoval v letech 1911-1914 několik významných staveb, které patří k nejvýraznějším projevům zcela jedinečného uplatnění kubismu v architektuře.


Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1 – Staré Město
110 00

Cena 90 Kč