HANA PODOLSKÁ, LEGENDA ČESKÉ MÓDY

Monografie Hany Podolské podává svědectví o majitelce oblíbeného pražského módního salonu, která se stala symbolem meziválečné podnikavosti a kultivovanosti v oblasti módní tvorby. Ten přetrval v povědomí české společnosti i po znárodnění salonu v roce 1948 v podstatě dodnes.

Autorka Eva Uchalová podává historii Modelového domu Podolská ve třech, pro činnost salonu rozhodujících obdobích – rozvoj salonu do roku 1918 a během 20. let, jeho velký rozmach v průběhu 30. let s přesahem do Protektorátu a nakonec složité krátké období mezi roky 1945 a 1948. Salon Podolská, patřící mezi nejkvalitnější módní závody v Československu, vynikal elegantním designem módních návrhů, ale také moderním způsobem prodeje modelů (postupně i do zahraničí) a propagace, mj. vytvářením kostýmních výprav pro filmy a divadlo. Základem studie je dlouholetý výzkum archivních i tištěných pramenů a rozhovory s pamětníky, a doplňuje ji bohatá fotografická dokumentace oděvů ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea, z dobových časopisů i filmů.

vydavatelé: UPM a Arbor vitae
autorka koncepce a textů: Eva Uchalová
vydání: české s anglickým resumé
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 312
počet reprodukcí: 286
ISBN 978-80-7101-175-9 (UPM)
cena (v UPM): 540 Kč – titul je v UPM rozebrán

Publikace vyšla ke stejnojmenné výstavě konané v UPM 30. srpna 2018 až 19. května 2019.