IL LIBERTY I LA RIVOLUZIONE EUROPEA DELLE ARTI

Výpravný katalog v italštině připravilo UPM k výstavě v Terstu (Scuerie e Museo storico del Castello di Mramare) v roce 2017, kterou italskému publiku představilo secesní umění ze svých sbírek. Repríza úspěšné expozice Secese/Vitální umění 1900, již hostil v letech 2013–2015 Obecní dům v Praze, se zaměřila na klíčové české autory, například Alfonse Muchu, Jana Preislera, Jana Kotěru či Josefa Gočára. Díla reprezentující českou uměleckou a řemeslnou produkci zahrnovala plakát, grafiku, nábytek, šperk, sklo či keramiku. Při výběru autoři také brali v úvahu historické souvislosti Terstu a Čech v době před první světovou válkou.

autoři koncepce, editoři: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
texty: Luciano Celli, Iva Knobloch, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich et al.
vydavatel: Marsilio ed.
vydání: italské
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 240, reprodukcí: 228
ISBN 978—88-317—2785-3
cena (v UPM): 780 Kč