IMAGE TO PRINT. PETER KNEBÜHLER A UMĚLCI JEHO DÍLNY

Petr Kneubühler and Artists of His Studio

Katalog přináší práce dílny slavného švýcarského tiskaře Petera Kneubühlera (1944–1999), jenž nebyl jen kouzelníkem mnoha grafických technik, ale zejména přítelem a partnerem tak slavných výtvarníků jako byly Markus Raetz, Eric Fischl, Luc Tuymans, Mario Merz nebo Jan Jedlička. Část publikace je věnována českým stipendistům Švýcarsko-českého kulturního fondu – Petru Písaříkovi, Mileně Dopitové, Ireně Jůzové, Markétě Vaňkové, Krištofu Kinterovi a Vladimíru Skreplovi, kteří měli tu čest v dílně Petera Kneubühlera pracovat. Texty doplňuje slovník základních grafických technik.

vydavatel: Nakl. Arbor vitae, 2003
editor: Jan Jedlička
texty: Rainer Michael Mason, Jan Jedlička, Jana a Jiří Ševčíkovi, Ivona Raimanová
vydání: česko-anglické
formát: 16,5 x 21 cm
počet stran: 96, ilustrací a příloh: 51
ISBN 80—86300-42—0, 978—80-86300—42-9
cena v UPM: 80 Kč