JAROSLAV BOUČEK: FOTOGRAF, HISTORIK, VĚDEC

25. 02. 2023 – 11. 06. 2023

Pád golfového míčku do nádoby s glycerinem

Kurátor: Jan Mlčoch
Grafický design: Štěpán Malovec

Již 82. výstava v Galerii Josefa Sudka představuje osobnost Jaroslava Boučka (1903–1985), odborníka zejména v oblasti fotografické a filmové techniky. Jeho pole působnosti však bylo širší. Kromě vědy se věnoval též pedagogické a sběratelské práci, patřil k předním organizátorům kulturního života a již od střední školy sám aktivně fotografoval. Zvlášť důležitá byla jeho činnost v Československé společnosti pro vědeckou kinematografii. Bouček byl též aktivním členem brněnského Klubu fotografů amatérů, dochovaných dokladů je ale poměrně málo. Ke společenskému životu v Brně přispěl mimo jiné také spoluzaložením tamního prvního golfového klubu.

Za 2. světové války působil na brněnské Škole uměleckých řemesel, roku 1942 přesídlil do Zlína, kde pracoval v ateliérech firmy Baťa jako technický vedoucí výroby filmů. V kudlovských ateliérech působili i dramaturg Elmar Klos, režiséři Karel Zemanem, Jiří Lehovec, Bořivoj Zeman a Hermína Týrlová, kameraman Pavel Hrdlička, technik František Pilát a řada dalších osobností. Současně pracoval na konstrukci senzitometru fotografických a filmových materiálů. Roku 1946 se podílel na vzniku pražské FAMU, kde se stal řádným profesorem. Jeho přínos pro kameramany a další pracovníky našeho filmu několika generací byl skutečně zásadní – naučil je využívat celou škálu filmové techniky.

První materiály do své fotografické sbírky získal už roku 1931. Ta dnes obsahuje velký soubor unikátních daguerrotypií, ambrotypií, chromofotografií, kolorovaných slaných papírů a dalších technik, včetně kolekce více než dvou set ukázek z ateliérů éry vizitek a kabinetek. Svá celoživotní bádání publikoval společně se svojí manželkou Zdeňkou ve dvou zásadních studiích: K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku (1976) a rozšířeně pak v textu K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku – První moravští fotografové (1985). Tyto práce nebyly dosud překonány a jsou dodnes klíčovým badatelským pramenem. Profesor Jaroslav Bouček si velice přál, aby se výsledky jeho bádání a sběratelské činnosti jednou staly součástí největší státní sbírky fotografie spravované Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. V současné době probíhá jednání o možnosti UPM zakoupit celou Boučkovu sbírku včetně dokumentačního fondu (autorovy technické výkresy, rukopisy, knihy, korespondence ad.). Tato výstava je připravena díky vstřícnosti jeho dědiců, za což jim patří náš dík.

Komentované prohlídky s kurátorem: 8. 3. 2023 v 16 h a 17. 5. 2023 v 17 h

Procházky Prahou Josefa Sudka: středy 22. 3., 19. 4., 24. 5. a 7. 6. 2023 v 16 h, sraz účastníků v GJS

.

Josef Sudek Gallery

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
říjen až březen středa, sobota a neděle 11 – 17 h
duben až září středa, sobota a neděle 12 – 18 h
Galerie je otevřena pouze v době konání výstavy.


Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč