JAROSLAV BOUČEK: FOTOGRAF, HISTORIK, VĚDEC

25. 02. 2023 – 11. 06. 2023

Pád golfového míčku do nádoby s glycerinem

Kurátor: Jan Mlčoch
Grafický design: Štěpán Malovec

Již 82. výstava v Galerii Josefa Sudka představuje osobnost Jaroslava Boučka (1903–1985), odborníka zejména v oblasti fotografické a filmové techniky. Jeho pole působnosti však bylo širší. Kromě vědy se věnoval též pedagogické a sběratelské práci, patřil k předním organizátorům kulturního života a již od střední školy sám aktivně fotografoval. Zvlášť důležitá byla jeho činnost v Československé společnosti pro vědeckou kinematografii. Bouček byl též aktivním členem brněnského Klubu fotografů amatérů, dochovaných dokladů je ale poměrně málo. Ke společenskému životu v Brně přispěl mimo jiné také spoluzaložením tamního prvního golfového klubu.

Za 2. světové války působil na brněnské Škole uměleckých řemesel, roku 1942 přesídlil do Zlína, kde pracoval v ateliérech firmy Baťa jako technický vedoucí výroby filmů. V kudlovských ateliérech působili i dramaturg Elmar Klos, režiséři Karel Zemanem, Jiří Lehovec, Bořivoj Zeman a Hermína Týrlová, kameraman Pavel Hrdlička, technik František Pilát a řada dalších osobností. Současně pracoval na konstrukci senzitometru fotografických a filmových materiálů. Roku 1946 se podílel na vzniku pražské FAMU, kde se stal řádným profesorem. Jeho přínos pro kameramany a další pracovníky našeho filmu několika generací byl skutečně zásadní – naučil je využívat celou škálu filmové techniky.

První materiály do své fotografické sbírky získal už roku 1931. Ta dnes obsahuje velký soubor unikátních daguerrotypií, ambrotypií, chromofotografií, kolorovaných slaných papírů a dalších technik, včetně kolekce více než dvou set ukázek z ateliérů éry vizitek a kabinetek. Svá celoživotní bádání publikoval společně se svojí manželkou Zdeňkou ve dvou zásadních studiích: K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku (1976) a rozšířeně pak v textu K počátkům fotografie na Moravě a Slezsku – První moravští fotografové (1985). Tyto práce nebyly dosud překonány a jsou dodnes klíčovým badatelským pramenem. Profesor Jaroslav Bouček si velice přál, aby se výsledky jeho bádání a sběratelské činnosti jednou staly součástí největší státní sbírky fotografie spravované Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. V současné době probíhá jednání o možnosti UPM zakoupit celou Boučkovu sbírku včetně dokumentačního fondu (autorovy technické výkresy, rukopisy, knihy, korespondence ad.). Tato výstava je připravena díky vstřícnosti jeho dědiců, za což jim patří náš dík.

.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
říjen až březen středa, sobota a neděle 11 – 17 h
duben až září středa, sobota a neděle 12 – 18 h
Galerie je otevřena pouze v době konání výstavy.

Ve dnech 13. a 14. 5. je výstava z technických důvodů uzavřena

Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč