Josef Čapek

(1887–1945)


Malíř, spisovatel, grafik, knižní ilustrátor, autor slova „robot“, které použil jeho bratr Karel ve své hře R.U.R. Josef Čapek studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze malířství a kresbu. V letech 1910 až 1911 pobýval společně s bratrem v Paříži. Byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a redaktorem časopisu Umělecký měsíčník. Později se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a v roce 1918 spoluzaložil skupinu Tvrdošíjní. Namaloval řadu kubistických děl a kubismem ovlivněných přebalů knih a grafik.