Josef Chochol

(1880–1956)


Architekt a designér. Vystudoval architekturu na ČVUT a na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera. Byl významným představitelem kubismu v Čechách, členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Je autorem kubistických staveb v Neklanově ulici v Praze, Kovařovicovy vily a trojdomu na Rašínově nábřeží. Navrhoval také kubistický nábytek. V Chocholově díle byl kubismus jen krátkou epizodou, po roce 1914 se přiklonil k internacionálnímu konstruktivistickému proudu.