Josef Gočár

(1880–1954)

Architekt, designér a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze jako žák Jana Kotěry, se kterým v raném období i spolupracoval. Společně s Pavlem Janákem, Josefem Chocholem a Odolenem Grégrem založil v roce 1912 Pražské umělecké dílny. Je autorem první pražské kubistické stavby – obchodního domu U Černé Matky Boží – a řady dalších realizací (např. lázeňského domu v Bohdanči či Legiobanky v Praze v ulici Na Poříčí).