JOSEF SUDEK A FOTOKLUB PRAHA. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

02. 10. 2024 v 16 h

Výstavou v Galerii Josefa Sudka provede její kurátor Jan Mlčoch.

Tato komorní přehlídka připomíná rané období nejen samotného Josefa Sudka, ale i mladé generace české fotografie. Představuje jen malou sondu do období, které si zaslouží mnohem hlubší badatelský zájem.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Vstupné 90 Kč | snížené 70 Kč |
(v ceně je vstupenka do výstavy)