JOSEF SUDEK & SPOL.

29. 10. 2022 – 12. 2. 2023

Pohled oknem do zahrady

Kurátor: Jan Mlčoch
Grafický design: Štěpán Malovec

Dílo Josefa Sudka (1896–1976) by nejspíš nedosáhlo takového rozsahu a hloubky, kdyby fotograf nebyl celý život obklopen velice pestrou společností. Nejednalo se jen o fotografy, ale o přátele nejrůznějších profesí a osudů. A právě je připomíná další výstava v Galerii Josefa Sudka. Je „kaleidoskopem“ uměleckých artefaktů řady slavných i méně známých osobností, které k Sudkovi měly blízký vztah, počínaje sestrou Boženou či kamarádem z první světové války Adolfem Hofmannem přes Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho po učně z doby druhé světové války Jaroslava Kyselu a grafiky Václava Sivka a Vladimíra Fuku, následované Sonjou Bullaty. Z 50. let je třeba zmínit především Jiřího Tomana, Jana Rothmayera či pozdější asistenty Petra Helbicha a Jana Strimpla. V některých případech pomáhali Sudkovi realizovat jeho fotografické úkoly, v meziválečné době zejména reklamní zakázky, později například knihu Praha panoramatická z roku 1959. Řada z nich se však věnovala také své výtvarné tvorbě. Všichni ale byli zasaženi jak Sudkovým dílem, tak jeho originální životní moudrostí.

Na youtube kanálu Uměleckoprůmyslové museum v Praze najdete jak přednášku Petra Helbicha, tak Jana Strimpla o Josefu Sudkovi.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
říjen až březen středa, sobota a neděle 11 – 17 h
duben až září středa, sobota a neděle 12 – 18 h
Galerie je otevřena pouze v době konání výstavy.

Ve dnech 21. a 28. 1. je galerie z technických důvodů uzavřena.

Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč