JOSEF SUDEK: SKLENĚNÉ LABYRINTY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

06. 09. 2022 v 17 h

V pozdní tvorbě Josefa Sudka hrálo jednu z hlavních rolí sklo. V období let 1963 až 1972 vznikal přímo v Sudkově bytě na Úvoze, tedy v nynější Galerii Josefa Sudka, cyklus Skleněné labyrinty, který je syntézou jeho celoživotních zkušeností. Zároveň Sudek navštívil v roce 1970 výstavu Současné české sklo. Byla největším a současně na dlouhou dobu posledním reprezentativním vystoupením sklářů několika generací. Josef Sudek si ji nasnímal pro sebe, nebyla to tedy zakázka. Více než samotné artefakty ho zajímaly nejrůznější světelné reflexy, včetně těch ze skleněných vitrín. Tyto málo známé fotografie také začlenil do cyklu Skleněné labyrinty. 

Výstavou provede její kurátor Jan Mlčoch.Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Vstupné 90 Kč | snížené 70 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)