KABINETY. MISTROVSKÁ DÍLA UMĚLECKÉHO ŘEMESLA 16. A 17. STOLETÍ Z ČESKÝCH SBÍREK

Jiří Fronek: Kabinety. Přebal knihy

Podrobný katalog představuje výběr vzácných kabinetů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního památkového ústavu, ale i z oblastních a soukromých sbírek. Soubor reprezentuje tvorbu předních evropských výrobních center s ukázkami nejdůležitějších výzdobných technik, jako například piktoriální intarzie, marketerie, reliéfní řezby, florentská mozaika či dekorace miniaturní malbou a drobnými plastikami.

Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším realizacím v historii uměleckého řemesla. Už prvotním posláním jako schrána pro uschování drahocenných předmětů a svým výrazně uměleckým charakterem se kabinet vždy vymykal běžným kategoriím nábytkové tvorby. Jeho kořeny lze sledovat již ve vyspělých kulturách starověku, přední místo zaujímal v luxusním mobiliáři na panovnických dvorech evropského novověku, avšak svou vrcholnou roli sehrál v éře manýrismu a časného baroku, kdy se jako Kunstkammer en miniature stal svébytným uměleckým dílem, reprezentujícím složitý myšlenkový svět idejí novověké přírodní filosofie.

autor: Jiří Fronek
grafický design: Vladimír Vimr
vydání: české s anglickým a německým resumé
formát: 26,5 x 23 cm, pevná vazba
počet stran: 216
počet reprodukcí: 181
vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

ISBN 978-80-7101-220-7

cena 980 Kč