KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU

Procházka Prahou Josefa Sudka

anotace
Procházka začíná v Galerii Josefa Sudka v ulici Úvoz 24 v Praze 1 na Hradčanech, kde v letech 1959 -1976 fotograf bydlel. Účastníci si prohlédnou autentický Sudkův byt i aktuální výstavu fotografií. Poté se s lektorkou vydají po okolí a projdou si některá z míst, která Josef Sudek fotografoval. 

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
lektorka Bc. Zora Koutecká
cena programu 90 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Galerie Josefa Sudka
rezervace programu objednavky@upm.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Procházka kubistickou Prahou

anotace
Program probíhá přímo u vybraných kubistických staveb Prahy. Účastníci se pod odborným vedením seznámí se základními principy českého kubismu v architektuře. Osvojí si architektonické názvosloví a naučí se vnímat detaily staveb. Po skončení programu si účastníci programu domů odnesou vyplněný pracovní list se všemi důležitými informacemi, které budou moci využít i při další návštěvě těchto unikátních staveb.

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků/studentů 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis., Mgr. Ing. Markéta Čejková 
cena programu 90 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Dům U Černé Matky Boží
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Procházka Prahou po prvorepublikových módních salonech

anotace
S historičkou umění Mgr. Markétou Čejkovou se projdete v okolí Národní třídy a ulice na Příkopě po místech, v nichž sídlily vyhlášené prvorepublikové módní salony. Představí se vám nejen známé značky jako Podolská, Roubíčková či Rosenbaum, ale i salony dnes již pozapomenuté – rodiny Metzelesů, Marthe Loeffové či Hedviky Vlkové. Seznámíte se s osudy majitelů a návrhářů, pomocí fotografií i s vybranými modely z jejich dílen či zajímavými interiéry a prostředím módních salonů.
Procházku je možné absolvovat s pracovními listy.

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků/studentů 
lektorka Mgr. Ing. Markéta Čejková 
cena programu 90 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Piazzeta Národního divadla
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Staroměstská procházka po domovních znameních

anotace
Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes.
Účastníci se vydají objevovat s fotografií cyklu skleněných domovních znamení Martina Janeckého reálná domovní znamení a zkoumat, kterými z nich se český sklář s mezinárodním renomé inspiroval.
Tato trasa procházky po staroměstských domovních znameních dovede účastníky od  Domu U Černé matky Boží, ve kterém UPM provozuje expozici Český kubismus a pořádá krátkodobé výstavy, k historické budově Uměleckoprůmyslového musea.

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků/studentů
lektorka Mgr. Kristina Václavů
cena programu 90 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Dům U Černé Matky Boží
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Malostranská procházka po domovních znameních

anotace
Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes.
Účastníci se vydají objevovat s fotografií cyklu skleněných domovních znamení Martina Janeckého reálná domovní znamení a zkoumat, kterými z nich se český sklář s mezinárodním renomé inspiroval.
Tato trasa procházky po pražských domovních znameních vede od Galerie Josefa Sudka na hradčanském Úvoze, kde fotograf bydlel, a ve které naše muzeum pořádá fotografické výstavy, Malou Stranou až k hlavní budově UPM v Praze.

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 150 minut
maximální kapacita 25 žáků/studentů
lektorka Bc. Zora Koutecká
cena programu 150 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Galerie Josefa Sudka
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Malostranská procházka po domovních znameních

anotace
Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes.
Účastníci se vydají objevovat s fotografií cyklu skleněných domovních znamení Martina Janeckého reálná domovní znamení a zkoumat, kterými z nich se český sklář s mezinárodním renomé inspiroval.
Tato trasa procházky po pražských domovních znameních vede od Galerie Josefa Sudka na hradčanském Úvoze, kde fotograf bydlel, a ve které naše muzeum pořádá fotografické výstavy, Malou Stranou až k hlavní budově UPM v Praze.

cílová skupina 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ, VŠ, zájmové skupiny
délka programu 150 minut
maximální kapacita 25 žáků/studentů
lektorka Bc. Zora Koutecká
cena programu 150 Kč osoba (minimální velikost skupiny 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo zahájení procházky Galerie Josefa Sudka
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)