KONTAKT. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 1966–2018

Bechyňské sympozium bylo založeno roku 1966, aby se stalo platformou pro setkávání umělců z různých částí světa rozděleného železnou oponou, kteří se mohli během společně stráveného měsíce věnovat kreativním experimentům s materiálem. 

Slovo „kontakt“ v názvu odkazuje k mezinárodnímu setkávání umělců, které se podařilo zachovat i v sedmdesátých a osmdesátých letech, ke konfrontaci současných děl a prací vzniklých před rokem 1990 i ke vztahu mezi „volným“ a „užitým“ uměním. Jedním z impulsů pro založení sympozia byla totiž snaha prozkoumat potenciál keramiky nejen v tradičním kontextu designu, ale i architektury a především soudobého „volného“ umění.

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě zahrnuje studie Marcela Fišera, Marie Klimešové, Kristýny Péčové a Veroniky Rollové. Její součástí jsou rozhovory s Gabi Dewald, Helenou Samohelovou a Jindrou Vikovou, literární vstupy Ondřeje Buddeuse a fotografie Tomáše Brabce a Pavla Baňky.

vydavatelé: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, o. p. s., Alšova jihočeská galerie, UPM
editor: Veronika Rollová
texty: Ondřej Buddeus, Marcel Fišer, Marie Klimešová, Kristýna Péčová, Eva Pelechová, Veronika Rollová
vydání: česko-anglické
formát: 22 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 156
počet reprodukcí: 64
ISBN 978-80-7101-187-3 (UPM)
ISBN 978-80-907373-0-3 (MSKB)
ISBN 978-80-7641-003-9 (AJG)
cena: 240 Kč