KRÁSNÁ JIZBA DP 1927–1948. DESIGN PRO DEMOKRACII

Krásná jizba, pobočka nakladatelství Družstevní práce, byla nejvýznamnější institucí zabývající se prodejem, produkcí a propagací bytového vybavení a osvětou v oblasti kultury bydlení v Československu ve třicátých a čtyřicátých letech. Její ambicí bylo poskytnout co nejširším vrstvám zákazníků esteticky hodnotné a kvalitní výrobky navržené předními designéry, a kultivovat tak prostředí pro každodenní život. 

Pod uměleckým vedením Ladislava Sutnara se stala platformou pro uplatňování zásad funkcionalismu a orientovala se na průmyslově vyráběné zboží, od poloviny třicátých let začala doceňovat kvalitní řemeslnou práci a do sortimentu zařadila i rukodělné výrobky. K nejpopulárnějšímu zboží Krásné jizby patřilo nápojové sklo Ladislava Sutnara, Aloise Meteláka a Ludviky Smrčkové, porcelán Františka Míška a Ladislava Sutnara a textilie Antonína Kybala. První monografie Krásné jizby přináší statě věnované historii a programu instituce, dobovému kontextu v oblasti kultury bydlení, zabývá se konkurenčními podniky, publikem i vztahem k družstevní formě podnikání. Sortiment Krásné jizby představují separátní kapitoly věnované různým druhům materiálů, vybavené bohatým obrazovým doprovodem. Publikaci doplňují přehledy dodavatelů, přehled expedice zboží, reprodukce letáků a ceníků a medailony autorů.

vydavatelé: UPM a nakladatelství KANT
editoři: Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová
texty: Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová, Iva Knobloch, Mariana Kubištová, Jan Mergl, Lenka Pastýříková, Michal Stříbrný, Filip Wittlich
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29 x 24,5 cm, pevná vazba
počet stran: 424
počet reprodukcí: 670
ISBN 978-80-7101-180-4 (UPM)
ISBN 978-80-7437-274-2 (KANT)
cena: 1260 Kč