KUBISTICKÁ KERAMIKA. PŘEDNÁŠKA

14. 05. 2024 v 18 h

Kubistická keramika

Přednáška kurátora PhDr. Jiřího Fronka, Ph.D.

Kubistická keramika je úzce svázaná s hnutím Artěl – experimentální platformou české architektonické avantgardy. V krátkém předválečném období let 1911–1914 se v produkci Artělu zásluhou návrhové a teoretické činnosti architektů Pavla Janáka a Vlastislava Hofmana výrazně prosadila kubisticko-expresionistická orientace. V této době vznikla řada unikátních kubistických váz a drobných objektů, realizovaných převážně v keramice, s geometrickou, krystalinickou a polygonální modelací, opticky zesílenou o složku monochromního geometrického dekoru. Glazovaná měkká kamenina umožňovala volnější modelaci než jiné materiály a jak poznamenává Pavel Janák, stala se tak příhodným médiem pro ověřování nových – kubistických idejí: „Tak staví se tato výtvarná činnost v drobném umění na pomoc architektuře: přepracovává ji a doplňuje její zkušenosti.“


Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1 – Staré Město
110 00

Cena 90 Kč