MALOSTRANSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH NA OBJEDNÁVKU

11. 10. 2022 v 16 h

Soukromá komentovaná procházka představí účastníkům domovní znamení na Malé Straně. Trasa procházky po staroměstských domovních znameních dovede účastníky od Galerie Josefa Sudka na Úvoze k hlavní budově UPM.

Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes. Také dnes mohou tyto uměleckořemeslné značky inspirovat umělce k tvůrčímu počinu, jak potvrzuje cyklus domovních znamení z opalinového skla Martina Janeckého, který byl poprvé vystaven v našem muzeu od června do začátku září 2022 na výstavě Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla.

K zakoupení nabízíme poukazy na komentovanou procházku pro malé skupiny do 5 osob, střední skupiny do 10 osob a pro velké skupiny do 20 osob s platností 1 rok od data nákupu. Termín procházky je nutné domluvit nejméně týden předem na emailu objednavky@upm.cz.

Praktické informace:
možnosti výkladu: ČJ
délka procházky: 150 minut
možnost zakoupení poukazu: online a osobně v pokladně Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Cena 1–5 osob 1650 Kč, 6–10 osob 1990, 11–20 osob 3000