MALOSTRANSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH NA OBJEDNÁVKU

11. 10. 2022 v 16 h

Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes. Také dnes mohou tyto uměleckořemeslné značky inspirovat umělce k tvůrčímu počinu, jak potvrzuje cyklus domovních znamení z opalinového skla Martina Janeckého, který byl poprvé vystaven v našem muzeu od června do začátku září 2022 na výstavě Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla. Účastníci obou procházek se s fotografií cyklu skleněných domovních znamení Martina Janeckého vydají objevovat reálná domovní znamení a zkoumat, kterými z nich se český sklář s mezinárodním renomé inspiroval.

Tato trasa procházky po pražských domovních znameních vede od Galerie Josefa Sudka na hradčanském Úvoze, kde fotograf bydlel, a ve které naše muzeum pořádá fotografické výstavy, Malou Stranou až k hlavní budově UPM v Praze.

Sraz účastníků: před budovou Galerie Josefa Sudka. Platnost voucheru 1. 10. 2022 – 31. 12. 2023. Termín uplatnění voucheru/programu si prosím domluvte na emailu objednavky@upm.cz nejpozději 7 dní předem v pracovních dnech.

Délka programu: 150 minut

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Cena 1–5 osob 1650 Kč, 6–10 osob 1990, 11–20 osob 3000