MALOSTRANSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH

20. 05. 2023 v 15 h

Domovní znamení - labuť

Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými, ale mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes. Tato trasa procházky po pražských domovních znameních vede od Galerie Josefa Sudka na hradčanském Úvoze, kde bydlel fotograf Josef Sudek a ve které naše muzeum pořádá fotografické výstavy, Malou Stranou až k hlavní budově UPM v Praze. Procházku vede Bc. Zora Koutecká.

Přibližná délka konání procházky je asi 2,5 hodiny.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Jednotné vstupné 300 Kč