MÓDA ZA ŽELEZNOU OPONOU

Výpravná obrazová publikace sleduje vývoj módy v Československu mezi lety 1948 až 1989 v politickém a sociálním kontextu. Na 300 reprodukcí zahrnujících dobové fotografie z časopisů, reprodukce oděvních exponátů ze sbírek UPM a také snímky předních českých fotografů dokumentuje čtyřicetileté období poznamenané totalitním komunistickým režimem, který zásadně ovlivnil všechny oblasti života včetně módy.

Způsob odívání se stal součástí ideologického boje a nástrojem utváření nového podřízeného vztahu jedince ke společnosti. Omezování individuality se projevovalo stejně důsledně v módě jako v každodenním životě a tento tlak působil v různé intenzitě celé čtyřicetileté období vlády komunistické strany. Procházel vývojem od tvrdého postoje oficiálních míst na začátku padesátých let, přes přijetí vnějších forem životního a oděvního stylu západní demokratické společnosti od poloviny let šedesátých až k zhroucení totalitního režimu v Československu v roce 1989.

Kniha získala ocenění – Prémie Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu.

vydavatelé: Grada Publishing a UPM
text: Konstantina Hlaváčková
vydání: české s anglickým resumé
grafický design: Kristína Ambrozová, Štěpán Malovec
formát: 16,7 x 24,1 cm, pevná vazba
počet stran: 288
počet reprodukcí: 340
ISBN: 978—80-7101—156-9 (UPM)