MODELOVÝ DŮM ARNOŠTKA ROUBÍČKOVÁ, PRAHA 1909–1943

Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové patřil od svého založení v roce 1909 mezi nejvýznamnější pražské módní salony; největší slávu zažil v období stylu art deco ve dvacátých letech, ale kvalitní úroveň a dobrou pověst si zachoval až do svého zániku v době německé okupace. Studie historičky umění Evy Uchalové je založena na archivních materiálech, dobovém tisku i na údajích pamětníků a doplňuje ji bohatá dokumentace tvorby tohoto salonu – fotografie modelů a návrhových kreseb uveřejňovaných v soudobých časopisech i ukázky šatů dochovaných ve sbírce oděvů UPM.

Pro přiblížení dobového kontextu jsou ke studii připojeny vzpomínky Heleny Mautnerové – starší dcery Arnoštky Roubíčkové – vydané jejími dětmi Nelly Urbachovou a Willy Mautnerem ve Washingtonu, D. C., v roce 1996. Přes značný časový odstup od událostí Helenina pohnutého osudu názorně vypovídají o životě v multikulturní Praze v období jejího největšího společenského i kulturního rozmachu, o rozvoji modelového domu i o zakotvení české imigrantky ve Spojených státech amerických. Propojení obou částí publikace nabízí čtenářům plastický obraz příběhu pražské židovské rodiny i možnost hlouběji nahlédnout do historie pražské módní tvorby.

vydavatelé: UPM a Karel Kerlický – KANT
editor: Eva Uchalová
autoři textů: Eva Uchalová, Helena Mautnerová, Filip Wittlich
jazyková mutace: česká s anglickým resumé
formát: 21 x 18 cm, měkká vazba
počet stran: 280
počet reprodukcí: cca 80
ISBN 978-80-7101-163-7 (UPM)
ISBN 978-80-7437-221-6 (Karel Kerlicky – KANT)
cena (v UPM): 440 Kč (vyprodáno)