NAVRACENÍ IDENTITY / RETURNING IDENTITY

Katalog výstavy pořádané u příležitosti 80. výročí od zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava

Katalog stejnojmenné výstavy konané v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze přináší jména a životní osudy zhruba stovky obětí zvůle systému, který na základě arbitrárního klíče likvidoval konkrétní lidské bytosti, aby se zároveň zmocňoval jejich majetku. Obsahuje fotografie 270 exponátů a stručné životopisy jejich původních majitelů, které se podařilo identifikovat Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. 

V naprosté většině se nejedná o významné či méně významné sběratele, ale o lidi, kteří jednotlivé předměty měli doma, žili mezi nimi, s nimi, měli k nim nějaký vztah. Prostřednictvím těchto předmětů uložených ve sbírkách UPM, Územní památkové správy NPÚ na Sychrově a Národní galerie Praha autoři usilují o navrácení jména původnímu majiteli – jména, které od podzimu roku 1941 ztrácelo svůj význam a bylo soustavně nahrazováno transportními čísly.

vydavatel: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
autorka: Helena Krejčová
vydání: česko-anglické
grafický design: Colmo
formát: 29,4 x 23 cm, měkká vazba
počet stran: 424
počet reprodukcí: 270
ISBN 978-80-907507-0-8
cena: 490 Kč