OBRAZY KONCŮ DĚJIN. ČESKÁ VIZUÁLNÍ KULTURA 1985–1995

Co vlastně předcházelo sametové revoluci a jak nakonec skončila? Jaký vliv měla na českou společnost Gorbačovova „perestrojka“ a jaký neoliberální transformace a privatizace? A jak se tyto události odrážejí v dobové vizualitě skrze fotografii, grafický design, film či televizi? Publikace je vizuální esejí o jedné „antidekádě“, kdy radikální politické změny probíhaly paralelně s výraznou proměnou vizuálních médií a jejich rolí. Vedle editora Pavla Vančáta do knihy přispěl historik Ondřej Daniel, teoretička umění Zuzana Krišková a filozof Miroslav Petříček.

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v UPM ve dnech 16. října 2019 až 21. června 2020.

vydavatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a BiggBoss
editor: Pavel Vančát
texty: Ondřej Daniel, Zuzana Krišková, Miroslav Petříček, Pavel Vančát
grafický design: Zuzana Lednická (Studio Najbrt)
vydání: české s anglickým resumé
formát: 21 x 15 cm, kroužková vazba
počet stran: 462
počet reprodukcí: 534
ISBN 978-80-7101-190-3 (UPM)
ISBN 978-80-907383-7-9 (BiggBoss) cena: 560 Kč (v UPM vyprodáno)