Otto Gutfreund

(1889–1927)


Sochař. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v roce 1909 nastoupil ke studiu do ateliéru E. A. Bourdella na Akademii Grande Chaumière. Byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a výraznou osobností českého kubismu. Vytvořil ikonické kubistické dílo Úzkost a další plastiky, které jsou charakteristické nejen lomeným tvaroslovím, ale i výraznou dynamikou a expresivitou. Jeho plastiky se uplatnily i v architektuře, například na Hlávkově mostě v Praze, či na průčelí Legiobanky (pískovcový vlys Návrat legionářů). V roce 1914 odjel do Paříže, kde se setkal s Picassem, Grisem a Apollinairem. V témže roce nastoupil do cizinecké legie, do Prahy se vrátil až v roce 1920.