PANELÁCI 1. PADESÁT SÍDLIŠŤ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Katalog cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Čtenáře seznamuje s okolnostmi a důvody výstavby sídlišť, architekturou a urbanismem těchto celků i s osobnostmi jejich autorů. Součástí knihy jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vychází z hloubkového průzkumu třiasedmdesáti sídlišť různého stáří i velikosti a je v této knize prezentována vůbec poprvé, stejně jako řada mezioborových poznatků shromážděných a analyzovaných v rámci výzkumného projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí. Publikace Paneláci 2 je zaměřená na syntézu těchto poznatků.

vydavatel: UPM
editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová

texty: Jindřich Chatrný, Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý

vydání: české
formát: 19,5 x 29,5 cm, měkká vazba
počet stran: 464
ISBN 9788071011613 (UPM)
cena (v UPM): 1 280 Kč

ROZEBRÁNO