PANELÁCI 2. HISTORIE SÍDLIŠŤ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1945–1989

Publikace Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. 

Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanismu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vznikla jako součást pětiletého výzkumného projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, navazuje na publikaci Paneláci 1 koncipovanou jako katalog padesáti vybraných sídlištních celků v českých zemích (tento titul je již rozebrán).

méně >

Magnesia Litera Kniha roku 2018 v kategorii Naučná literatura (společně s knihou Paneláci 1)
Nejkrásnější česká kniha roku 2017 – 2. místo v kategorii Odborná literatura

editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Martina Koukalová, Eva Novotná
texty: Vendula Hnídková, Jindřich Chatrný, Michaela Janečková, Martina Koukalová, Matyáš Kracík, Eva Novotná, Lucie Pospíšilová, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý, Jana Zajoncová
vydavatel: UPM, 2017
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29,5 x 19,5 cm, měkká vazba
počet stran: 352
počet reprodukcí: 250
ISBN 978-80-7101-169-9
cena (v UPM): 640 Kč