PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ V ČESKOSLOVENSKU 1953-1989

Když se utopie stane skutečností
edice Kontexty

Publikace nastiňuje souvislosti a východiska výstavby panelových sídlišť. Ukazuje, jak se v prostředí poválečného Československa proměnila utopická myšlenka avantgardy poskytnout všem lidem bez rozdílu kvalitní bydlení a jak politické, ekonomické a společenské dění v 50. až 80. letech ovlivnilo podobu a fungování panelových sídlišť. Dnes na nich žijí více než tři miliony obyvatel České republiky a ukazuje se, že i do budoucna některá z nich mohou být zajímavou formou bydlení. Svébytnou částí knihy, nikoli pouhou ilustrací textu, je cyklus fotografií Jaromíra Čejky zachycující každodenní život na Jižním Městě na začátku 80. let. Čejkovy snímky v tomto rozsahu nebyly dosud nikdy publikovány.

vydavatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a nakladatelství Arbor vitae
text: Lucie Zadražilová
vydání: české s anglickým resumé
fotografie: Jaromír Čejka
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 21 x 18 cm, měkká vazba
počet stran: 144
počet reprodukcí: 70
ISBN (UPM): 978—80-7101—133-0

VYPRODÁNO