PAVEL BAŇKA: CHRÁMY IMAGINACE / TEMPLES OF IMAGINATION

20. 04. 2024 – 24. 11. 2024

hVĚZDY V KRUHU NAD TEMNOU KRAJINOU

Bienále v Benátkách, výstava současného umění Personal Structures.

Pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Galerií Cermak Eisenkraft

Pro svou historicky první účast na Bienále v Benátkách si Uměleckoprůmyslové museum v Praze vybralo fotografický projekt Pavla Baňky Chrámy Imaginace. Fotografie, na nichž umělec pracoval v letech 2019 ­až 2024 jsou dokladem tvůrčího entuziasmu, který podněcuje touhu experimentovat.

Soubory Post konstrukce a Post kubistické rituály jsou expozičními záznamy performance, objevy vznikajícími při akci. Dalším cyklem na pomezí fotografie a malby, který vznikl během posledních let, je Pronikání (2021–2023). Je inspirován autorovým zájmem o tajemné pohyby nebeských těles v nekonečném vesmíru a jsou podloženy skutečným fyzickým rotačním pohybem při dlouhých expozicích. Namísto ukotvení v realitě Baňka komunikuje pouze prostřednictvím tvarů a barev.

V posledních letech se také zrodily Chrámy symetrie, u nichž je použita metoda zrcadlového obrazu spojeného symetricky s tím původním. Tento cyklus také inspiroval název celého projektu, který spojuje různé podoby autorovy hry na pomezí reality a snové představy. Všechny Baňkovy fotografické obrazy mají společnou vlastnost: jsou realistické a imaginativní zároveň. Tím vytvářejí pomyslný chrám, v němž se otevírá prostor pro divákovu vlastní imaginaci, inspirovanou původními díly autora.

Pavel Baňka (1941) jako fotograf, učitel a mentor v České republice, Spojených státech a Velké Británii ovlivnil generace umělců. Založil také několik významných aktivit, které dodnes i bez něj fungují ve světovém měřítku (Pražský dům fotografie – dnes Dům fotografie v rámci GHMP Praha, či mezinárodní časopis Fotograf distribuovaný do třiceti zemí světa). Jeho práce se nacházejí v mnoha sbírkách v České republice (také ve sbírce UPM), Belgii, USA či Francii.Palazzo Mora, Benátky

Cannaregio 3659
30121 Venice