POETICKÁ GEOMETRIE. MODERNÍ ARCHITEKTURA VE FOTOGRAFIÍCH JOSEFA SUDKA

Fotograf Josef Sudek (1896–1976) od konce dvacátých do začátku padesátých let 20. století spolupracoval s avantgardními architekty a majiteli moderních staveb. Vzniklo tak několik stovek snímků, kterým dosud nebyla věnována detailnější odborná pozornost.

Patří mezi ně například fotografie Barrandovských teras v Praze, elektrárny ESSO v Kolíně, moderních staveb v Hradci Králové a řady dalších budov, jež se výrazně zapsaly do dějin české architektury. Kniha přibližuje spolupráci fotografa a architekta a pokouší se odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem architekti ovlivňovali fotografování svých staveb. Soustředí se rovněž na spojnice mezi Sudkovou volnou a zakázkovou tvorbou a roli, kterou fotografie hrála v popularizaci meziválečné architektury mezi širokou veřejností.

vydavatelé: UPM a KANT
autorka: Mariana Kubištová
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28 x 24 cm, měkká vazba
počet stran: 120
počet reprodukcí: 100
ISBN 978-80-7101-177-4 (UPM)
cena (v UPM): 440 Kč