PŘEDNÁŠKA V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV ZAMĚŘENÁ NA VÝVOJ UMĚNÍ PODMALBY

28.05.2020, OD 18.00 / PŘEDNÁŠKA / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Apollón a Hyakinthos Volary, 1809. Foto: Ondřej Kocourek

Přednáška kurátorky výstavy prom. hist. Heleny Brožkové k právě probíhající výstavě V lsku zlata, v záři barev. Sbírka podmaleb UPM v Praze zahrnuje vynikající díla pocházející z většiny stěžejních evropských center výroby tohoto specifického umění. K nim se nejpozději od 17. století řadí i centra v českých zemích. Díky nejnovějšímu výzkumu lze dokonce předpokládat, že se umění podmalby na našem území začalo hojně vyskytovat již ve druhé polovině 16. století. Vedle množství podmaleb uchovaných v tuzemských muzeích to dokládají také písemné prameny, jako například inventář slavné kunstkomory Rudolfa II., jejž sepsal malíř a archivář rudolfínských sbírek Daniel Fröschl. Hojné zmínky o podmalbách pak najdeme i v soupisech mladších sbírek – šlechtických i  měšťanských.V přednáškovém sále v přízemí muzea. Vstupné 50 Kč

31. března v 18 hodin

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1