PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

31. 05. 2022 v 16.30 h

Dům U Černé Matky Boží

Český kubismus se vyvíjel zcela jedinečným způsobem ve velice krátkém období let 1911 až 1914. Míra, s jakou v Čechách ovlivnil užité umění a architekturu, nemá ve světě obdoby. Trasa procházky s historičkou umění Mgr. Ing. Markétou Čejkovou vede od Domu U Černé Matky Boží architekta Josefa Gočára, přes nejznámější realizace Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Sraz před vchodem do domu U Černé Matky Boží

Délka programu: cca 90 minut

Přesun pod Vyšehrad proběhne městskou hromadnou dopravou, je nutné počítat s hrazením jízdného

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Jednotné vstupné
150 Kč