PROGRAMY PRO MŠ

SKRYTÝ ŽIVOT A ŘEČ VĚCÍ

děti v expozici

Po skončení programu budou děti vědět, co je to muzeum, sbírka, exponát, a že UPM uchovává předměty, se kterými se potkávají každý den.
Program může být zaměřen na zkoumání jednoho exponátu podle výběru vyučujících (např. hračka, židle, hrnek)
a koncipován jako jednostupňový, dvoustupňový nebo třístupňový časový model podle dohody s pedagogem: metodika ke stažení

Buvol Červený a jeho kamarádi

Při první návštěvě Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které rovněž sbírá a vystavuje hračky, se seznámíme s pojmy muzeum, sbírka a exponát prostřednictvím průvodce Buvola Červeného a jeho kamarádů z tvorby Libuše Niklové.
Řekneme si, jak se v muzeu chovat, projdeme se muzejní budovou, zjistíme, co všechno se v ní nachází, navštívíme kamarády Buvola Červeného a společně si poslechneme pohádku.
Po návštěvě budeme vědět, co je to muzeum, sbírka a exponát, a kde se nachází muzeum, které sbírá předměty, se kterými se potkáváme každý den, a kam se můžeme znovu podívat i s rodiči.
vzdělávací oblast Dítě a společnost, Dítě a svět

Více o programu
Fotogalerie