SBĚRATEL. LANNOVA SBÍRKA SKLA

Sběratel

Lannova sbírka skla

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu, jejímž prostřednictvím Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje sbírku skla podnikatele ve stavebnictví, mecenáše a spoluzakladatele muzea Vojtěcha Lanny (1836–1909). Jeho zájem na vzniku muzea vycházel z jeho sběratelské vášně a zaujetí pro zvelebení kulturních a hospodářských poměrů v Čechách. Proslulou a nezvykle rozsáhlou sbírku především renesančního a barokního skla získalo muzeum darem roku 1906. Její význam a uměleckohistorickou hodnotu dokládá osm desítek vybraných ukázek, které obrazem i textem seznamují s jedinečnými památkami nejen benátského a českého sklářského umění 16. až 18. století.

Katalog vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze v roce 2022 ke stejnojmenné výstavě konané v UPM od 15. června do 30. října 2022 u příležitosti 26. Generální konference ICOM Praha 2022.

koncepce: Jana Černovská, Jan Mergl

texty: Helena Brožková, Jana Černovská, Helena Koenigsmarková, Jan Mergl, Jan Schöttner, Filip Wittlich

grafický design: Eva Koktová

vydání: české a anglické

formát: 23 x 19 cm, měkká vazba

počet stran: 132

počet reprodukcí: 106

vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2022

ISBN 978-80-7101-208-5 (čj)

ISBN 978-80-7101-209-2 (aj)

cena (v UPM): 360 Kč

ISBN 978-80-7101-201-6