SECESE. VITÁLNÍ UMĚNÍ 1900

Tato monografie představuje špičková díla české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která byla součástí expozice v pražském Obecním domě v letech 2013–2015. 

Jejím cílem je ukázat užité umění secese jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století. Kniha proto přibližuje secesní estetiku jak z hlediska „uměleckého provozu“, stylových inovací a jejich ideových kořenů, tak z hlediska nového životního stylu projevujícího se v proměnách obytného interiéru, ve vizualitě reklamy či v secesní módě.

vydavatelé: UPM v Praze a nakl. Arbor vitae, 2013
editoři: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
texty: Iva Knobloch, Eva Uchalová, Otto Urban, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich a kurátoři UPM
vydání: české a anglické (anglické je již rozebráno)
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 304
počet reprodukcí: 540
ISBN 978-80-7101-128-6 (čj)
ISBN 978-80-7101-129-3 (aj)
cena (v UPM): 890 Kč (česky)