ŠPERK – OBSAH – FORMA

Kniha Šperk – obsah – forma

Kniha propojuje šperková díla minulosti i současnosti. Nesleduje časovou osu, ale cesty, kterými šperk nese sdělení. Spíše než teoretickým výkladem, na tyto cesty upozorňuje skupinami šperků z mnoha hledisek odlišných. Přitom zahrnuje kategorii šperku v plném rozsahu, nejen objekty fyzicky stálé i nestálé, ale také díla s charakterem konceptu nebo události. Těží ze setkání šperků autorských i kolektivních, výbojných i konvenčních. Některé příklady se v průběhu knihy vracejí, aby účastí v jiných skupinách odkryly i další vrstvy šperkové řeči. Zásadním zdrojem děl i základnou myšlenkového konstruktu knihy Šperk – forma – obsah se staly sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Přispívají do všech kapitol, nazvaných Šperk a čas; Šperk a světlo; Šperk a tělo; Šperk a figura. V každé z nich se mísí s fondy tuzemských a zahraničních institucí, stejně jako s díly v soukromých rukách, se šperky dosud nošenými i šperky nedochovanými.
Projekt Šperk – forma – obsah představuje společně historické i současné šperky ze sbírek UPM knižní formou vůbec poprvé. Mezi díly datací blízkými i vzdálenými klene ideové můstky. Navazuje tím na instalace šperků ve stálé expozici ART, LIFE. Umění pro život, přístupné od roku 2023 v hlavní budově muzea. Na rozdíl od expozice však sbírková díla UPM zasazuje do kontextu světového fondu šperku. Jako výsledek snahy poukázat na obsahový potenciál šperku předkládá mozaiku témat. Připravuje půdu k hlubšímu pojednání vybraných otázek v budoucích výstavách i publikacích, plánovaných opět pod hlavičkou UPM.

kniha vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Uměleckoprůmyslové museum v Praze (MK000023442)

cena 640 Kč