STAROMĚSTSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH

10. 06. 2023 v 15 h

Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými, mnoho znamení se ale naštěstí dochovalo dodnes. Trasa této procházky dovede účastníky od hlavní budovy UPM až k Domu U Černé Matky Boží. Provází Mgr. Kristina Václavů.

Sraz účastníků: před Domem U Černé Matky Boží

Délka programu: 90 minut

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Jednotné vstupné 150 Kč