STAROMĚSTSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH

08. 11. 2022 v 10 h

Dům U Černé Matky Boží

Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými. Mnoho znamení se naštěstí dochovalo dodnes. Také dnes mohou tyto uměleckořemeslné značky inspirovat umělce k tvůrčímu počinu, jak potvrzuje cyklus domovních znamení z opalinového skla Martina Janeckého, který byl poprvé vystaven v našem muzeu od června do začátku září 2022 na výstavě Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla.

Sraz účastníků: před Domem U Černé Matky Boží

Délka programu: 90 minut

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
150 Kč