SVOBODNÝ PÁN VOJTĚCH LANNA

Vojtěch Baron Lanna: Collector, Patron and Entrepreneur

Vojtěch svobodný pán Lanna (1836 České Budějovice – 1909 Merano), průmyslník, podnikatel ve stavebnictví, sběratel a významný mecenáš, patří k nejvýraznějším osobnostem 19. století. Pokračoval v díle svého otce – budoval železniční síť v Čechách a prováděl regulaci řek, zejména Vltavy. Byl veřejně činný jako člen panské sněmovny, člen Obchodní a živnostenské komory v Praze a řady dalších společností a jako mecenáš umění. Působil v mnoha tuzemských i zahraničních kulturních institucích. V jeho osobě se příkladným způsobem konfrontuje zaujetí uměním spolu s dobovým gründerstvím a zálibou v okázalém budování: ať už vlastní vily v Bubenči, nebo unikátní sbírky umění a uměleckého řemesla. Její významná část je dnes v majetku UPM, kde tvoří kmenovou část muzejních fondů. Autoři publikace se pokusili rekonstruovat historii počátků a vytváření jednotlivých kolekcí a podařilo se jim podat zatím nejúplnější doklad Lannova promyšleného sběratelství.

Publikaci vydalo UPM v Praze v roce 1996 ke stejnojmenné výstavě.

texty: Filip Wittlich a kol. kurátorů UPM
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28,3 x 21,3 cm, měkká vazba
počet stran: 248
reprodukcí: 150
ISBN: 80—7101-034—0
cena: 108 Kč