THE PANELÁKS. TWENTY-FIVE HOUSING ESTATES IN THE CZECH REPUBLIC

Anglická mutace českého katalogu, vydaného k cyklu čtrnácti výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017, představuje dvacet pět (nejen) panelových sídlišť ze všech krajů České republiky.

Je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Kniha čtenářům přibližuje okolnosti a důvody výstavby sídlišť, architekturu a urbanismus těchto celků a osobnosti jejich autorů. Součástí jsou studie k periodizaci vývoje sídlištní zástavby, k počátkům výstavby panelových sídlišť a jejím dozvukům, k proměnám demografických charakteristik obyvatelstva sídlišť, k vývoji nábytku pro panelákové byty, včetně případové studie k životu na pražském Jižním Městě. Vše doprovází rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace.

editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Irena Lehkoživová
texty: Jindřich Chatrný, Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý et al.
vydání: anglické
formát: 29,5 x 19,5 cm, měkká vazba
počet stran: 284
počet reprodukcí: 353
ISBN: 978-80-7101-162-0
cena (v UPM): 720 Kč