V LESKU ZLATA V ZÁŘI BAREV. UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK UPM

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Najdeme v ní vynikající umělecká díla z většiny stěžejních evropských center produkce podmaleb, především z Benátek, Tyrolska, Lombardie, Norimberku, Curychu, Neapole či Augsburgu. Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho a Mistra VBL, z období baroka práce Gerharda Janssena nebo cenný soubor prací z kunštátské dílny Daniela a Ignáce Preisslerů. Odborné pozornosti se doposud dostalo především tzv. lidovým podmalbám, tato kniha se však zaměřuje na díla z dvorského a měšťanského prostředí, která zlidovělé produkci předcházela a kterým patřilo často reprezentativní místo ve sbírkách šlechticů i císařů. Kniha přibližuje kromě charakteristiky sbírky také její historii a výzkum umění podmalby na skle. Doplňuje ji též kapitola věnovaná restaurování tohoto svébytného umění od přední restaurátorky skla Evy Rydlové. Katalog děl přináší vedle pasportizačních údajů a citací dosavadní odborné literatury odkazy na předlohy a inspirační zdroje jednotlivých obrazů na skle.

vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
hlavní autorka a editorka: Helena Brožková
odborná spolupráce: Jana Černovská
texty: Helena Brožková, Eva Rydlová, Jana Černovská; předmluva Helena Koenigsmarková
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 272
počet reprodukcí: 163
ISBN 978-80-7101-188-0
cena: 440 Kč (čj), 480 Kč (aj)

VYŠLO ČESKY I ANGLICKY