VÁCLAV PODESTÁT – DALEKO I BLÍZKO. FOTOGRAFIE 1990–2022

10.03.2022–31.08.2022

Lidé různého věku

Pořadatel výstavy: Institut tvůrčí fotografie v Opavě ve spolupráci s 
Kurátor: Vladimír Birgus, spolupráce za UPM Jan Mlčoch
Architektonické řešení: Dušan Seidl
Grafický design: Vladimír Vimr

Autorská výstava fotografa, pedagoga a kurátora Václava Podestáta Daleko i blízko představuje výběr z jeho tvorby z oblasti subjektivního dokumentu.

Václav Podestát spoléhá na diváka – na jeho ochotu vcítit se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny, téměř vždy z nich však vyzařuje nostalgie a jemný smutek. Hlavní roli na snímcích hraje většinou člověk, i když mnohé snímky nezachycují přímo jeho přítomnost a často jej ukazují jako jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se do svého nitra.

Na výstavě jsou zastoupeny Podestátovy černobílé záběry (zejména z dlouhodobého cyklu Lidé, který vzniká již od druhé poloviny 80. let minulého století) i barevné fotografie, jimž se autor v poslední době věnuje čím dál častěji (od roku 2005 v cyklu Privátní příběhy).

Dílo Václava Podestáta vedle samotné výstavy představuje i kniha S andělem uprostřed davu, kterou s českým a anglickým textem Vladimíra Birguse vydalo pražské nakladatelství KANT.

Více o Václavu Podestátovi ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otvírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Vstupné na výstavu
základní 80 Kč | snížené 40 Kč