VNĚ A UVNITŘ. UMĚLÁ VLÁKNA V ODÍVÁNÍ OD POLOVINY 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Text historičky umění Konstantiny Hlaváčkové přibližuje módní oděv jako výsledek dlouhého procesu založeného na vědních i praktických disciplínách lidské činnosti a završeného tvůrčí myšlenkou módního návrháře. Zaměřuje se na materiály z umělých vláken, jejichž výrobu podnítil rychlý rozvoj textilního, oděvního a chemického průmyslu po druhé světové válce. 

Produkce umělých vláken je uvedena do souvislosti s vývojem techniky, průmyslu, sociálních vztahů, ochrany životního prostředí a dalších oborů, včetně zdravotnictví. Téma bohatě ilustrují oděvy ze sbírek UPM i unikátní mikrofotografie vláken.

vydavatel: UPM v Praze
text: Konstantina Hlaváčková
vydání: české s anglickým resumé
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 248
počet reprodukcí: 156
ISBN 978-80-7101-146-0
cena (v UPM): 160 Kč

Byla vydána ke stejnojmenné výstavě konané v UPM od 2. října 2014 do 11. ledna 2015.