VOJTĚCH LANNA (1836–1909) MECENÁŠ MUZEA

09.01.2020 — 14.06.2020

Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) byl nejslavnějším členem svého rodu, který přišel do Čech v 18. století z Horního Rakouska. Jeho otec, Vojtěch Lanna starší (1805–1866) patřil k zakladatelům českého průmyslu, zabýval se obchodem se dřevem, dopravními stavbami, splavňováním řek a stavbou železnic. Rozvinutím těchto aktivit vybudoval Lanna mladší postupně jednu z nejvýznamnějších stavebních firem v Rakousku-Uhersku. Podílel se na výstavbě a úpravě většiny hlavních, dodnes zachovaných železničních tratí a vodních cest. Ústředí firmy sídlilo v Lannově paláci v pražské Hybernské ulici, kde rodina bydlela. Úspěchy v podnikání dodnes připomínají také dvě reprezentativní vily, které Vojtěchu Lannovi sloužily především k odpočinku. První byla postavena v nedaleké Bubenči, druhá v rakouském Gmundenu.

Značnou část nemalých zisků věnoval Lanna rozsáhlé filantropické činnosti a podpoře veřejných institucí. Oceněním jeho záslužné činnosti byla nejen všeobecná vážnost, ale také povýšení do šlechtického stavu a jmenování do řady významných funkcí. Vojtěch Lanna ml. byl například doživotně jmenován členem Panské sněmovny parlamentu Rakouska-Uherska.

Vojtěch Lanna je jedním ze zakladatelů tohoto muzea. Jeho zájem na vzniku uměleckoprůmyslového muzea vycházel z jeho sběratelské vášně a zaujetí pro zvelebení kulturních a hospodářských poměrů v Čechách. Ještě před oficiálním založením UPM v roce 1885 Lanna zprostředkoval jako zkušený znalec nákup řady exponátů pro vznikající muzejní sbírky. Zejména v prvních letech mladého ústavu tvořily zápůjčky z jeho soukromé sbírky páteř vznikající expozice. Po desetiletí zastával funkci předsedy správního výboru a byl rádcem a kolegou prvních ředitelů muzea, především Karla Chytila a Františka Borovského. Často zprostředkoval nákup celých sbírek, které poznal během svých cest po Evropě. Každoročně pak muzeu věnoval desítky sbírkových předmětů. Poté, co se UPM rozrostlo a přesídlilo z pražského Rudolfina do vlastní budovy, propůjčil mu roku 1905 k vystavení svoje sbírky, jež zaplnily čtyři sály druhého patra novostavby. Vrcholným mecenášským gestem se stal jeho dar více než tisíce kusů vzácného historického skla, kterým Vojtěch Lanna v roce 1906 oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze spravuje více než půl milionu sbírkových předmětů a jejich souborů. Kolekce začala vznikat ještě před oficiálním otevřením muzea v roce 1885. Je dokladem veškerých základních materiálů a technik, které se v uměleckém řemesle a designu používají, a časově pokrývá dobu od antiky a starověku po současnost. Řada celků, jako například sbírka skla, v celosvětovém měřítku náleží k nejucelenějším a nejhodnotnějším.

Bohatství muzea je výsledkem práce jeho ředitelů a kurátorů, kteří svojí odbornou činností vytvářeli české dějiny uměleckého řemesla. Společně s nimi se na budování sbírek významně podíleli sběratelé a příznivci muzea. Mnozí z nich muzeu věnovali cenné předměty, finanční prostředky a často i výsledky své celoživotní sběratelské činnosti.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze chce být moderní institucí 21. století. Nezapomíná přitom, že je to možné díky obětavosti předchůdců a šlechetnosti mnohdy neprávem polozapomenutých osobností, které muzeum v minulosti podporovaly. Pokládáme si proto za čest seznamovat s jejich odkazem širší veřejnost. Na přelomu let 2019 a 2020 si tak s vděčností připomínáme 110 let od úmrtí mecenáše a spoluzakladatele muzejních sbírek Vojtěcha Lanny mladšího.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
vstup zdarma