Vojtěch Masný

18. března 1874 Praha – 25. ledna 1954 Praha

Pocházel z poměrně zámožné průmyslnické rodiny, která během 19. století  vybudovala textilní továrnu v Lomnici nad Popelkou a angažovala se rovněž při vytvoření a správě první české banky – Živnostenské banky. Jeho životní dráha však podnikatelská spíše není.

Práva vystudoval na Karlově univerzitě a dále si prohluboval znalosti i na renomovaných francouzských školách Sorbonna a École des Chartes. Po soudní a bankovní praxi vstoupil do služeb Zemského výboru království Českého. V roce 1899 se oženil. Za ženu si vzal Zdenku Kodlovou.

Po vzniku Československé republiky dal veškeré své schopnosti do služeb československé diplomacie a sloužil jí až do jejího pádu. Během druhé světové války působil v dozorčí radě Živnobanky. Po 2. světové válce byl krátce vězněn, avšak zproštěn obvinění. Po komunistickém převratu byl hospodářsky decimován a v polovině 50. let zemřel. Rodinná hrobka s reliéfem Františka Rouse je na Olšanských hřbitovech.