ŽIJEME LIDSKY? SVAZ ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA 1914 – 1948

PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

pohled do výstavy

Komentované prohlídky

Výstava Žijeme lidsky? seznamuje s prací profesorů a absolventů prvorepublikových uměleckých škol. Byli sdruženi do Svazu československého díla, který usiloval o zvýšení úrovně bytové kultury a užitkových předmětů. Můžete obdivovat skvostné grafické práce Ladislava Sutnara, nábytkové sekce Jindřicha Halabaly, experimentální sklo Ludviky Smrčkové, textilní umění Emilie Paličkové, další neznámé bytové doplňky předních designérů let 1914-1948, stejně jako dobové filmy. Výstava vůbec poprvé seznamuje s činností tohoto spolku, který zásadně ovlivnil modernizaci života v mnoha oblastech a zejména pak výstavbou sídliště funkcionalistických vil na Babě.
vzdělávací oblasti (RVP ZV, RVP G)
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

cílová skupina: žáci ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, žáci ZUŠ, studenti VŠ, zájmové skupiny
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků/studentů
cena programu v českém jazyce: 70 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena programu v cizím jazyce (AJ, NJ): 90 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky do výstavy: do 15 let zdarma, nad 15 let 30 Kč osoba, pedagogický doprovod zdarma
objednání komentované prohlídky: objednavky@upm.cz 

Jak se dělá výstava?

Edukační program
Jakou roli ve společnosti hrají muzejní instituce a proč jsou stále provozovány?
Co všechno je nezbytné k vytvoření, produkování a provozování výstavy?
Společně si v týmech vyzkoušíme pracovní úkoly a výzvy související s tvorbou výstavy v muzeu. Poznáme výstavu nejen z pozice návštěvníka, ale i z pohledů muzejních pracovníků, které si představíme navzájem v jednotlivých týmech.
vzdělávací oblasti (RVP ZV, RVP G)
Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce a Umění a kultura

cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, žáci ZUŠ
délka programu: 90/120 minut
maximální kapacita: 25 žáků/studentů
cena programu: 90/120 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace: objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)