10. červenec 2014
Uměleckoprůmyslové museum v Praze položilo základní kámen nového Centrálního depozitáře v Praze)
4. červenec 2014
Centrum sklářského umění v Sázavě se otevřelo veřejnosti)
1. červenec 2014
UPM na Google Art)

Návrh na plakát Chanel
Jan Staněk, 1944—45
kombinovaná technika