ČESKÝ PORCELÁN TŘÍ STOLETÍ 1792–2024

25. 04. 2024 – 08. 09. 2024

Bílá jídelní souprava se zlatým okrajem

Kurátoři výstavy: Jan Mergl, Lenka Pánková Merglová
Architektonický design: Dušan Seidl
Grafický design: Martin Bušek

Výstava se soustřeďuje na přiblížení tří století historie českého a československého porcelánu z hlediska jeho výtvarného vývoje, prostřednictvím jeho vzhledu typického pro určitá období. Sleduje proměny tvarů a dekoru stolního i ozdobného porcelánu jako odezvy na střídající se stylové vlivy, ukazuje na schopnost jednotlivých porcelánek vstřícně reagovat na dobové podněty a požadavky, stejně jako podtrhuje zájem nalézat vlastní nové a přínosné návrhy a řešení. I v souvislostech novodobého vývoje a průmyslové produkce porcelánu připomíná potřebnost a důležitost role odborně školených firemních nebo externích návrhářů a zdůrazňuje z dnešního pohledu nezbytnou úzkou vazbu mezi progresivním výrobcem a designérem, nebo alespoň trvalou a usilovnou snahu o ni.

Výstava tak v souhrnné zkratce představuje cestu českého porcelánu od jeho počátků až k dnešním dnům. Jejím záměrem je ukázat zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s následnou tovární realizací a produkcí současnosti.

Cesta českého porcelánu začíná sice až v době, kdy přední evropské porcelánky již prošly vrcholnými obdobími rokokové a klasicistní tvorby, to však neznamená, že jde o cestu nezajímavou a méně významnou.

Jakkoli český porcelán ve svých počátcích na přelomu 18. a 19. století úzce navazoval na oblíbené cizí, zprvu durynské a posléze vídeňské vzory, velmi rychle si našel vlastní směr a podobu. Vynikajícím uměleckořemeslným zpracováním již kolem roku 1820 přesvědčivě dokazoval a v následujících desetiletích doby biedermeieru a druhého rokoka svým jedinečným charakterem zřetelně potvrdil, že zaujímá rovnocenné místo s výrobky z předních center evropské porcelánové tvorby. Na poměrně malém území Karlovarska se tento průmysl rozvinul během několika desetiletí v mnoha podobách a podařilo se mu pokrýt jak trh s nejluxusnějším zbožím, tak uspokojit potřeby skromnějších spotřebitelů hromadnou výrobou. Významné postavení poté zaujal v exportní politice mladého československého státu a uznání si vysloužil i v dalších obdobích, což příkladně dokazují mezinárodní ocenění produkce z dvacátých či z konce padesátých let 20. století.DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

ČESKÝ PORCELÁN TŘÍ STOLETÍ. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
30. 4. 2024 v 18 h - historická budova
detail

PROMĚNY ČESKÉHO PORCELÁNU. PŘEDNÁŠKA
07. 05. 2024 v 18 h - historická budova
detail

ČESKÝ PORCELÁN TŘÍ STOLETÍ. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
04. 06. 2024 v 18 h - historická budova
detail

ČESKÝ PORCELÁN TŘÍ STOLETÍ. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
03. 09. 2024 v 18 h - historická budova
detail

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 hodin
středa až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč