MUZEUM ŽIJE

Facebook

Pěšky nebo na kole
Vydejte se na výlet a navštivte krásné město na Vysočině. V zámku v Kamenici nad Lipou máme pobočku se stálou expozicí angličáků, domečků pro panenky a nábytku. Krásný je i samotný zámek a pokud tam vyrazíte zítra, tak do renesančního sálu zajděte na koncert nazvaný Léto s romantickými písněmi, začíná v 19 hodin. Pokud až v sobotu, tak v pivovaře hned naproti zámku chystají letní zábavu s kapelou Parkan.
www.upm.cz/zamek-kamenice-nad-lipou/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Umění restaurovat - výstava tapiserií a liturgického textilu - krásné předměty s bohatou historií, kterým jsme zajistili budoucnost!
Triumf Mordechaje nad Hamánem je název další úžasné tapisérie z našich sbírek. Pochází z Aubussonu z druhé poloviny 17. století a muzeum ji zakoupilo v roce 2006.
Námět vychází ze starozákonní knihy Aster. Ester byla krásná židovka, manželka perského krále Achašveróše. Královský ministr Haman k smrti nenáviděl Židy a také strýce Ester Mordechaje, proto krále přemluvil, aby vydal rozkaz k jejich likvidaci. Na poslední chvíli se chystané vraždění Ester a jejímu strýci podařilo odvrátit. Na "radu" Hamana, král uctil Mordechaje tím, že ho nechal obléknout do královského roucha, nechal ho posadit na královského koně a za doprovodu velmožů slavně provedl po městě. Samotný Haman, který si myslel, že bude za své "služby" králem uctěn on, skončil na kůle.
Tapiserie zachycuje scénu slavného průvodu k postě Morchedaje a jeho koně provází trubadúr. Vpravo je postava Ester a vojáka. Pozadí tvoří scéna s chrámy, paláci a obeliskem, vzadu se k nebi vypínají stromy. Tapiserii o rozměrech 294 x 243 cm pro UPM zrestaurovala Moravská gobelínová manufaktura z Valašského Meziříčí.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Všechno, co máme, vám rádi ukážeme a okomentujeme!
Český kubismus byl naprosto výjimečný, proč?
Nezapomeňte na komentovanou prohlídku naší stálé expozice v Domě U Černé Matky Boží. Už zítra od 17 hodin.
Registrovat se nemusíte, hlavně přijďte!
www.upm.cz/cesky-kubismus-komentovana-prohlidka-2/
... See MoreSee Less

View on Facebook

VÝROČÍ
Před 81 lety zemřel ALFONS MUCHA (24.7.1860 - 14.7.1939), náš nejznámější malíř, grafik a designér období secese. Vyvinul vlastní estetické ideály a originální styl, který je dnes znám jako „styl Mucha“. Uměleckoprůmyslové museum v Praze vlastní velkou kolekci jeho děl, především ve sbírce grafiky, ale výjimkou nejsou ani práce z jiných materiálů, jako je toto hedvábné panó Dívka s kopretinou (kolem roku 1900). Málo známé dílo Alfonse Muchy Doba římská a příchod Slovanů z našich sbírek můžete aktuálně vidět na výstavě v Museu Kampa Elusive Fusion.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Umění restaurovat - výstava tapiserií a liturgického textilu - krásné předměty s bohatou historií, kterým jsme zajistili budoucnost!
Zajatý Jugurta ... za úplatky!
Příběh o jednom z největších úplatkářů římské republiky utkali mistři kolem roku 1620 v bruselských dílnách. Jugurta skutečně žil a to v letech 160 - 104 před naším letopočtem. Jeho adoptivní otec král Micipsa vládl římské provincii Numidie na dnešním území Alžírska. Po jeho smrti chtěl Jugurta stůj co stůj získat moc a tak jednoho z vlastních synů krále, právoplatného dědice trůnu, zabil. Druhý ze synů se dovolával v Římě spravedlnosti, ale Jugurtou uplacení senátoři se postavili proti němu. Jugurta mezi tím vraždil a dobýval další území, bojoval dokonce proti římským vojákům. Jeho "zlaté ruce" dokázaly na patřičných místech vždy jednat v jeho prospěch. Porazila ho až vojska Gaia Maia, strýce Julia Caesara. Jeho legát proti Jugurtovi použil jeho vlastní zbraně - vyjednal zradu.
Tapiserie zachycuje legáta Sullu, který zlomeného Jugurtu přivádí v poutech před senát. Před ním stojí synové, vzadu manželka a následují stráže. V mísách pod schody jsou zlaté mince, nástroj Jugurtovi moci. V zadním plánu jsou vidět ruiny chrámu se sochou Minervy.
UPM tapiserii zakoupilo v roce 1952 a jedná se pouhý fragment celého díla (253 x 200 cm), na levé straně chybí výjev s trůnem. V Ateliérech tapiserií v Jindřichově Hradci během restaurování dotkali na poškozených místech bavlněnou plátnovou vazbu a domalovali ji. Tapiserii můžete vidět na právě probíhající výstavě.
... See MoreSee Less

View on Facebook