PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Pohled do výstavy
Myslitel od Martina Janeckého

Kurátoři expozice: PhDr. Sylva Petrová, Mgr. Milan Hlaveš, PhD.
Odborná spolupráce: Ing. Dušan Seidl
Texty: PhDr. Sylva Petrová
Výtvarné a prostorové řešení: MgA. Jiří Novotný, Ing. Dušan Seidl
Výstavní grafika: MgA. Anna Issa Šotolová

Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí vysvětlující chronologické texty včetně výroků slavných představitelů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě. Všechna díla, jež budou moci návštěvníci obdivovat, vznikla mnohdy před desítkami let, ale nestárnou, jsou stále esteticky současná, nápaditá v koncepci, objevná v použité technologii i provedení.

Architektura expozice navržená architektem Jiřím Novotným se inspiruje hranami křišťálu i atmosférou uliček městské aglomerace. Návštěvník procházející kubistickými formami tohoto pomyslného města sestávajícího z osmi pyramid objevuje postupně a v různých úrovních více než sto dvacet děl a objektů. Expozice druhého sálu naopak obsahuje minimum intervenčních prvků – vestaveb, které by mohly působit jako „překážky“ ve vnímání celkového prostoru sálu či vstupu přirozeného i umělého světla. Díky tomuto věcnému pojetí vyniká to, co je pro sklářská díla nejpodstatnější: prostor a světlo.

Z historie českého autorského skla

Rozšíření expozice o sál věnovaný Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové a jejich návrhům pro sakrální stavby v Čechách a na Moravě Via Lucis více informací ZDE

Popisky a edukační průvodce prvním sálem najdete ZDEZDE nebo ve výstavě
Poetický průvodce expozicí Poezie ve skle ZDE

Prohlédněte si výstavu v Google Street View ZDE

Mezinárodní rok skla 2022 logo

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Ve dnech 4.–8. 10. bude výstava z provozních důvodů uzavřena

Vstupné 
základní 150 Kč | snížené 80 Kč

vstupenka platí i na Via lucis