Croy Jana, PhDr.
evidence sbírek
T) +420 778 543 905
E) croy@upm.cz)

Štěpánková Jana
výpůjčky a evidence sbírek
T) +420 778 543 942
E) stepankova@upm.cz)

Douša Pavel, PhDr. Ph.D.
externí pracovník pro MUSOFT
T) +420 724 412 266
E) dousa@upm.cz)

Neumannová Eva, PhDr.
registr sbírek (domácí zápůjčky)
T) +420 773 746 627
E) neumannova@upm.cz)