Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci

Výstava představuje výsledky projektu konzervování a restaurování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum díky tzv. Norským fondům restaurovalo v letech 2015—2017 devět tapiserií a dvanáct liturgických textilií. Vybrané předměty patří k nejkvalitnějším kusům svého druhu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Konvolut předmětů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze byl doplněn o tapiserie a historický textil ze sbírek Národního památkového ústavu.

Vystavené předměty:
Nejpozoruhodnějšími kusy restaurovanými ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci projektu jsou dvě tapiserie z cyklu Caesarových činů. Vynikají malířskou kvalitou předlohy i jemností zpracování. Ikonografie vychází z Plutarchových Životopisů slavných Řeků a Římanů a Suetoniova Života Julia Ceasara. Tapiserie vznikly ve významné bruselské dílně založené Jeanem Le Clercem (1660—1672), který přišel do Bruselu z Francie v roce 1634. Po jeho smrti ji převzal syn Hieronymus/Jeroen (1643—1722). Byla zde utkána rozsáhlá série příběhů Gaia Julia Ceasara a to v několika edicích. V různých muzeích se nachází celkem 14 kusů, pět v Kunstkomoře Kunsthistorisches Musea ve Vídni a čtyři v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, přičemž dva náměty jsou shodné.
Výjimečná je i kvalita tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde (Oudenaarde) kolem roku 1600. Vedle tapiserií s dalšími antickými a církevními motivy se podařilo restaurovat i dvě verdury ze 17. a 18. Století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Vznikla ve francouzském Lille pravděpodobně v dílně Guillauma Wernierse mezi lety 1700—1710. Zachycuje papouška a další ptactvo a také hlavu kasuára přilbového, který byl poprvé vědecky popsán až Carlem Linné v knize Systema natura vydané roku 1735. Ukazuje, že verdury byly nositelem nejaktuálnějších a často i senzačních motivů.
Liturgické textilie tvořily v rámci projektu sice početnější část, ale finančně méně náročnější. Ale i v této skupině se podařilo zachránit jedinečná díla s textiliemi pocházejícími z raně novověké Itálie, renesančního Španělska, barokní Francie. Výjimečný je paraván z doby kolem roku 1800 vyšívaný technikou malba jehlou na hedvábí, jehož provedení patří v nadprůměrným a děl takového kvality se zachovalo velmi málo. Dochování je o to překvapivější, že soužil jako zábrana před krbem. V průběhu restaurování byly pod výšivkou a kartony objeveny azbestové desky, které musely být okamžitě zlikvidovány.

Ze sbírek Národního památkového ústavu jsou vystaveny tapiserie Judita se strojí na cestu a Judita před Holofernem, které byly utkány v Bruselu v letech 1645—1647. Návrhy byly vytvořeny umělci z okruhu malíře Jacopa Jordaense. Díky značkám dochovaným v borduře známe i jména tkalců V. Beverena, E. Leynierse a Hendryka Reydamse. Zachycují příběch krásné Židovky, která v touze po záchraně svého města se vplížila do tábora nepřítele, svedla velitele vojska Holoferna a usekla mu hlavu.

Edukační program:
Práci s textilem a restaurování přibližuje také bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou zrakem i hmatem seznámit s textilními materiály, jejichž bohatá kartotéka je umístěná v zásuvkových boxech. Na rámech jsou předpřipravené ukázky různých postupů tkaní a podrobně jsou vysvětleny v návodech. Prostřednictvím textů v doplňkové brožuře se návštěvníci také mohou stát specialisty na barvení textilu přírodními materiály. Ve výstavě je také umístěný počítač, v němž jsou nahrané restaurátorské zprávy. Restaurátorské zprávy bývají obvykle uloženy v muzejních archivech a návštěvník se k nim nedostane, nyní má možnost si je pečlivě prostudovat v jejich elektronické podobě.
Pro děti, mládež a kreativní dospělé je nachystaná skládačka s motivy vybraných tapiserií, na níž si zájemci prověří svou vizuální paměť. Specialitou je pak pracovní list k paravánu s výšivkami květin. Paraván vznikl v době kolem roku 1800, kdy byla velmi rozčílená znalost květin a jejich skrytých významů, tzv. květomluva. Na pracovním listu se seznámíte nejen s historií květomluvy, ale i s významy květin, které jsou na paravánu vyšity. Pracovní list si podle květin na paravánu můžete vybarvit.

Tzv. Norské fondy, jejichž prostřednictvím finančně přispívají Norsko, Lichtenštejnsko a.Island, snižují ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru. Projekt „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ je veden pod reg. č.: EHP-CZ06-OV—1-038—2014.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze bylo založeno roku 1885 a mělo za úkol sbírat nejlepší příklady uměleckořemeslné tvorby minulosti i současnosti, které by napomohly vzdělávání podnikatelů, průmyslníku, řemeslníků, zkvalitňování jejich produkce. Vzhledem k tomu, že mezi tehdejšími průmyslovými odvětvími hrálo důležitou roli textilnictví, věnovalo muzeum velkou pozornost sbírání příkladů textilní tvorby. Podstatnou část textilní sbírky tvoří liturgické textilie a tapiserie.

Tapiserie:
Tapiserie jsou nástěnné tkané nebo vázané koberce. Etymologický základ je v latinském slově tapes, což znamená koberec nebo přikrývka. Dalším často používaným označením je gobelín odvozený od jména Jehana Gobelina, který v roce 1443 přišel z Remeše do Paříže a založil si tu barvírnu vlny. Díky vysoké kvalitě práce se firma rozšiřovala, až se jméno Gobelin stalo označením čtvrti. Roku 1601 byla ve čtvrti založena dílny na výrobu vlámských tapiserií Manufactrure des Gobelins.

Liturgické textilie:
Liturgické textilie, neboli paramenta, se používají při církevních obřadech. Rozlišujeme dvě skupiny textilií. Jednu tvoří dekorace architektonických částí kostelů jako oltářní antependia, nástavce ad. Druhou tvoří oděvy jako kasule, dalmatiky, pluviály ad. Kvůli své důležitosti bývaly bohatě zdobené, a proto o ně měla velký zájem i muzea. Mistrovské jsou příklady jemné výšivky tzv. malby jehlou. Pro výrobu liturgických oděvů se používaly i textilie s bohatými vytkávanými vzory.


Caesar překračuje Rubikon
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Výstava 14....) Director´s Choice...) Mucha and The...) Jaroslav Horejc -...) Být součástí/To...) Artceramics CZ...) Paneláky v Praze) Miroslav Hák:...) 7. Mezinárodní...) 27. Mezinárodní...) IL LIBERTY e la...) Paneláci v...) Josef Sudek:...) 24. Letní...) DESIGNÉŘI DĚTEM) Umění...) Josef...) Paneláci v Ústí...) Sonja Bullaty &...) Oheň/Hlína/Led:...) Paneláci v...) EXPOZICE/Zdeněk...) 4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Historická budova...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)
http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic169.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic167.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic170.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic171.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic172.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic173.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic174.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic176.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic175.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic177.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic178.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic179.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic181.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic180.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic183.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic184.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic182.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic186.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic187.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic185.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic188.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic189.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic190.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic191.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic192.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic193.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic194.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic195.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic198.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic197.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic196.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic199.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic200.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic201.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic202.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic204.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic203.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic206.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic205.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic207.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic209.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic208.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic211.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic210.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic212.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic213.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic214.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic215.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic216.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic218.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic220.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic219.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic217.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic222.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic221.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic223.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic225.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic224.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic277.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic278.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic279.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic280.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic281.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic284.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic282.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic286.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic283.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic287.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic288.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic289.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic285.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic293.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic292.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic294.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic290.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic291.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic296.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic295.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic298.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic301.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic299.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic302.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic297.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic300.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic304.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic305.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic303.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic307.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic308.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic306.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic310.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic311.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic312.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic314.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic309.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic316.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic315.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic317.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic318.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic319.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic320.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic322.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic321.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic323.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic324.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic325.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic326.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic313.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic327.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic330.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic328.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic331.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic329.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic333.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic335.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic332.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic336.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic334.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic338.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic339.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic337.html